โรงงานให้เช่า

โรงงานสำเร็จรูปสำหรับให้เช่าของชีวาทัยสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการ ที่หลากหลายของลูกค้าทั้งยังออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ ความยืดหยุ่นและความ สะดวกสบายแก่ผู้เช่า โดย ลดช่วงเวลา start-up และประหยัดค่าใช้จ่ายในการ start-upนอกจากนี้ ชีวาทัยยังมีบริการสร้างโรงงาน ตามความเหมาะสมของผู้เช่า ตามความต้องการพิเศษ หรือตามสถานที่ที่ต้องการอีกด้วย

โรงงานของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เช่าความยืดหยุ่นที่ดีและความสะดวก สบายในการร่นระยะเวลาการเริ่มต้นขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่าย
MasterplanDownload MapDownload BrochureDownload

บริการ

โรงงานของเราตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)และยังมีผลประโยชน์ส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ ทางการเงินให้กับผู้เช่าและเพิ่มความคล่องตัวในขั้นตอนตามกฎหมายและ ได้รับการอนุมัติให้สำหรับ การดำเนินงานของผู้เช่าโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็น "One Stop Service" ชีวาทัยยินดีที่จะให้ ความช่วยเหลือผู้เช่าเพื่อที่จะได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นและได้รับการอนุมัติ

การปรับเปลี่ยน

โรงงานสำเร็จรูปจัดเตรียมให้ตามความต้องการที่หลากหลายของอาคารสำหรับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมหากผู้เช่าจำนวนมากจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนสเปคเพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของพวกเขาเรามีความความยินดีที่จะหารือเกี่ยวกับข้อกำหนด เหล่านี้และแสวงหาวิธีการที่จะดำเนินการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมตามข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงอาคาร

การปรึกษา

ชีวาทัยจะยินดีที่จะให้บริการผู้เช่าในการให้รายละเอียดการติดต่อสำหรับซัพพลายเออร์ของสินค้าต่างๆที่มีคุณภาพและบริการจากความรู้ที่กว้างขวางของเราด้วยข้อยกเว้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมรายละเอียดอาคารที่ค่าใช้จ่ายของการเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภคและวัสดุสิ้นเปลืองและค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับหน่วยงานตามกฎหมายเราจะให้ความช่วยเหลือนี้ไปยังผู้เช่าไม่มีค่าใช้จ่ายการชำระเงินเท่านั้นที่จะชีวาทัยเป็นค่าเช่ารายเดือน

ประโยชน์

ชีวาทัยจะยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือผู้เช่าในด้านที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้า,การสื่อสารโทรคมนาคม, น้ำ, การกำจัดของเสียและก๊าซ

ติดต่อสอบถาม