โครงการ CHEWA ช่วยเหลือสังคม (โรงเรียนบ้านป้าเล่า)

"ร่วมปลูกฝังและพัฒนาความเป็นอยู่"

สนับสนุนให้เน้นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้มีมาตรฐานที่ดี พร้อมเสริมทักษะด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านกีพา ด้านดนตรี และชี้ช่องทางที่จะสามารกสร้างรายได้จากงานฝีมือด้วยตัวเอง เพื่อเกิดรายได้แก่ครอบครัวอย่างยั่งยืน

ดูเพิ่มเติม