ตำแหน่งงาน บริษัท ทำเลที่ตั้ง schedule schedule
นักศึกษาฝึกงาน (วิศวกรโยธา)บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบล บ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000Full Time