ตำแหน่งงาน บริษัท ทำเลที่ตั้ง schedule schedule
Internal Audit OfficerChewathai Plcบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120Full Time
Vice President, International Sales and MarketingChewathai Plcบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120Full Time
Vice President & Senior Vice President Online MarketingChewathai Plc.บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120Full Time
ทนายความChewathai Plcบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120Full Time
ช่างสำรวจChewathai Plcโครงการชีวารมย์ นครอินทร์ เลขที่ 188 ถนน นครอินทร์ ตำบล บางขนุน อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130Full Time
Marketing (Condo Project)Chewathai Plcโครงการชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์ 38 ถ. ประเสริฐมนูกิจ แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900Full Time
Site Engineer - (ชีวาโฮม วงแหวน - ลำลูกกา)Chewathai Plcโครงการ ชีวาโฮม วงแหวน - ลำลูกกา 89/6 อยู่ระหว่างซอย 41และ43 ถนน ไสวประชาราษฎร์ ตำบล ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150Full Time