ข่าวสาร

12/07/2024 บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการ ชีวาทัย ปิ่นเกล้า (Chewathai Pinklao)

- วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-12.00 น. เพื่อฟังความคิดเห็นของประชาชน

- วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00-16.00 น. เพื่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ณ ที่ตั้งโครงการชีวาทัย ปิ่นเกล้า (Chewathai Pinklao) ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
(ปัจจุบันปิดรับลงทะเบียนแล้ว)

รายละเอียดโครงการ
- พื้นที่ 4 ไร่ 75.1 ตารางวา (6,700.4 ตารางเมตร)
- อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 1 อาคาร ความสูง 13 ชั้น มีจำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 593 ห้อง (แบ่งเป็นห้องชุดเพื่อการพักอาศัย จำนวน 588 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 5 ห้อง) ที่จอดรถ 219 คัน
- เริ่มก่อสร้างประมาณ ต้นปี พ.ศ. 2563 ระยะเวลาก่อสร้าง 14 เดือน
- เจ้าของโครงการ : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ติดต่อเบอร์ 02-679-8870-4
- บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ติดต่อเบอร์ 02-1569397

สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้ตามลิงก์ด้านล่าง

- ลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการประชุมในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/open?id=1kx0TAiW8Uz5CUMGFzyBxajTsoKdffBxs


- ลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการประชุมในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/open?id=14Yt7UYF9RlXTsMta0wVY2B9HWtmdjFvS


- ลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการประชุมในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/open?id=1fpioUNZDkqo988dI3LPakKd1stPrXBsb

 

ช่องทางการเปิดรับฟัง

ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจและสังคมและความคิดเห็นต่อการมีโครงการดังลิงก์
https://drive.google.com/open?id=1VL7UJsCfsMLT0n0eBpmZRVAJ1JTJD6RR

ดาวน์โหลดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังลิงก์
https://drive.google.com/file/d/11tW5Az8jKkLqMggi988fJsplHeWX-SUy/view?usp=sharing

และสามารถส่งเอกสารผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

(ก) ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่
- บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
- บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยแผ่นดินทอง 38 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11120

(ข) ส่งอีเมลมาที่ online@chewathai.com หรือ envimove@gmail.com

(ค) ทางเว็บไซต์ www.chewathai.com

หรือสามารถร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-679-8870-4, 081-452-9687 (บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน))
02-1569397 หรือ 094-3378282 (บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด)