ข่าวสาร

ข่าวสารล่าสุด

27/12/2021 นายณ์ เอสเตท ลงนามจับมือสามพันธมิตรยักษ์ใหญ่วงการอสังหาฯ เตรียมผุด โครงการไลฟ์สไตล์ซีเนียร์ลิฟวิ่งระดับพรีเมี่ยมที่ภูเก็ต

บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นคุณภาพในทุกรายละเอียด จับมือ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน เพื่อพัฒนาโครงการไลฟ์สไตล์ซีเนียร์ลิฟวิ่ง (Lifestyle Senior Living Village) ระดับพรีเมี่ยมที่จังหวัดภูเก็ต มูลค่าโครงการ 3,500 ล้านบาท เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ระดับห้าดาว เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายอย่างครบวงจร สมบูรณ์แบบ ภายใต้การบริหารจัดการโดยทีมงานมืออาชีพจากต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

อรฤดี ณ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด กล่าวว่า “การร่วมจัดตั้งบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด เกิดจากเจตนารมณ์ร่วมกันของพันธมิตรทุกฝ่ายในบริษัทร่วมทุนนี้ที่จะพัฒนาโครงการที่พักอาศัยคุณภาพสูง มาตรฐานสากลสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ตอบสนองและสอดคล้อง

กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางประชากร และการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกในปัจจุบัน”

สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ประกอบด้วย บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28.5 บริษัท    ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 25 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 25 และ บริษัท ช.การช่าง เรียล เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 20 และบุคคลธรรมดาในสัดส่วนร้อยละ 1.5 ตามลำดับ