ข่าวสาร

12/07/2024 ขอเรียนเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการ HALLMARK CHOKCHAI4 (ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว - โชคชัย4)

ขอเรียนเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โครงการ HALLMARK CHOKCHAI4 (ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว - โชคชัย4)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 9.30 - 12.00 น.
ณ สำนักงานขาย โครงการ HALLMARK CHOCKCHAI 4