ข่าวสาร

12/07/2024 บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม การประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน โครงการชีวาทัยปิ่นเกล้า

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม
  การประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน โครงการชีวาทัยปิ่นเกล้า (Chewathai Pinkloa) ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 12.00น เพื่อฟังความคิดเห็นของประชาชน และ
  วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562  เวลา 14.00 - 16.00น. เพื่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ณ ที่ตั้งโครงการชีวาทัย ปิ่นเกล้า (Chewathai Pinklao) ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร