ข่าวสาร

06/06/2024 CHEWA มอบหน้ากากป้องกัน PM2.5
เมื่อเร็วๆ มานี้สถานการณ์คุณภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีนักของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐานเป็นบริเวณหลายจุด ซึ่งมีผลต่อสุขภาพอย่างมาก ทางบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญการปฏิบัติงานของพนักงานทุกท่านในองค์กรที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดหาและนำมอบหน้ากากป้องกันฝุ่นให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อใช้ป้องกันฝุ่นละอองในขณะปฏิบัติงาน
สำหรับข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวขณะที่อยู่ในพื้นที่ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ควรลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ขณะอยู่กลางแจ้ง หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว ดังต่อไปนี้ โรคทางเดินหายใจ, โรคเยื่อบุตาอักเสบ, โรคผิวหนัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด
สำหรับกลุ่มเสี่ยง ควรปฏิบัติ ดังนี้
  • พักผ่อนอยู่ในบ้าน หากไม่จำเป็นเลี่ยงไปยังจุดที่มีค่าความเสี่ยงสูง
  • เตรียมยาให้พร้อม (ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาทุกครั้ง)
  • ใช้หน้ากากกันฝุ่น เมื่อมีการเดินทางไปยังจุดเสี่ยงต่างๆ
  • รีบพบแพทย์ หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น
ด้วยความห่วงใยจาก บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)