ข่าวสาร

12/07/2024 ตัวแทน บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ หนังสือพิมพ์มิติหุ้น เนื่องในโอกาศครบรอบ 1 ปี

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) โดย คุณภูเบศร์ สำราญเริงจิต รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นตัวแทนมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ คุณพัชรนันท์ สิงหรา บรรณาธิการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ เนื่องในโอกาศครบรอบ 1 ปี ของหนังสือพิมพ์มิติหุ้น ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561