ข่าวสาร

12/07/2024 ตัวแทน บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ สถานีโทรทัศน์ TNN24 เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) โดย คุณภูเบศร์ สำราญเริงจิต รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นตัวแทนมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ คุณประภาศรี รัตนะคุปต์ หัวหน้าฝ่ายข่าวเศรษฐกิจ และคุณศรัญญา สุขสมกิจ ผู้สื่อข่าวอาวุโส เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 ของสถานีโทรทัศน์ TNN 24 ณ สถานีโทรทัศน์ TNN24 ถนนพระราม 6 เมื่อ 10 กันยายน 2561