ลงทะเบียนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรโมชั่น 1. วัน เดือน ปี 20-21 ก.ค. 2562 2. ประเภทของแถม ทองคำแท่ง 3. ลักษณะของแถม ทองคำหนัก1บาท* 4. มูลค่าของแถม หรือมูลค่ารวมของแต่ละประเภท มูลค่า 20,550 บาท (ราคาทองคำ​ ณ​ วันที่ 17 ก.ค.62) 5. หลักเกณฑ์การให้ จองและทำสัญญาภายในวันงาน วันที่ 20-21 ก.ค. 2562 6. วิธีการให้ หลังจากทำเอกสารสัญญาเรียบร้อย จะได้รับของแถมภายใน 30 วัน 7. เงื่อนไขการให้ ชำระเงินจองและเงินทำสัญญาจะซื้อจะขาย ภายในวันงาน 8. สถานที่ที่จัดให้มีของแถม เช่น แขวง เขต จังหวัด สำนักงานขายโครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว-โชคชัย4 ถ.สังคมสงเคราะห์ แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 9. สถานที่ที่กำหนดให้ลูกค้ามารับของแถมหรือสิทธิประโยชน์ สำนักงานขายโครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว-โชคชัย4 ถ.สังคมสงเคราะห์ แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ