คอนโดตกแต่งสไตล์ลอฟท์ มอบโปรโมชั่น ชีวาทัยใส่ใจคุณ จอง 5000บ. ฟรีเครื่องฟอกอากาศ กรองฝุ่น PM2.5* และลงทะเบียนรับส่วนลด 100,000 บ*

ลงทะเบียนรับข้อมูลและสิทธิพิเศษ

ข้าพเจ้ายินยอมในการให้ข้อมูลส่วนตัว แก่บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการ เพื่อการจัดเก็บและพัฒนาฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ในงานขาย การตลาด การพัฒนาการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนนำเสนอ ส่วนลด สิทธิประโยชน์และการจัดการอื่นๆของโครงการนี้ และโครงการอื่นๆ ในเครือบริษัทในอนาคต