โปรโมชั่น

12/07/2024 จอง 0 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น

จอง 0 บาท

หัวข้อ

รายละเอียด

   
วัน เดือน ปี โปรโมชั่นสำหรับ 1 - 31 กรกฎาคม 2567
ประเภทของแถม

ฟรี เฟอร์นิเจอร์*
ฟรี ค่าใช้จ่าย ณ วันโอน*
ฟรี เครื่องปรับอากาศ*

ลักษณะของแถม

เฟอร์นิเจอร์*
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
ค่าส่วนกลาง 1 ปี
ค่าเงินกองทุน
เครื่องปรับอากาศ*
ค่าติดตั้ง และค่าประกันมิเตอร์น้ำ/ไฟฟ้า

มูลค่าของแถม หรือมูลค่ารวมของแต่ละประเภท

เฟอร์นิเจอร์*
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
ค่าส่วนกลาง 1 ปี
ค่าเงินกองทุน
เครื่องปรับอากาศ*
ค่าติดตั้ง และค่าประกันมิเตอร์น้ำ/ไฟฟ้า

หลักเกณฑ์การให้

สำหรับลูกค้าที่จองคอนโดโครงการชีวาทัย ปิ่นเกล้า วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567 และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ทำการจอง

วิธีการให้

สำหรับลูกค้าที่จองคอนโดโครงการชีวาทัย ปิ่นเกล้า วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567 และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ทำการจอง

เงื่อนไขการให้

สำหรับลูกค้าที่จองคอนโดโครงการชีวาทัย ปิ่นเกล้า วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567 และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ทำการจอง

สถานที่ที่จัดให้มีของแถม โครงการชีวาทัย ปิ่นเกล้า
สถานที่ที่กำหนดให้ลูกค้ามารับของแถมหรือสิทธิประโยชน์ โครงการชีวาทัย ปิ่นเกล้า
ช่องทางการติดต่อสอบถาม โทร 1260
ช่องทางการศึกษาข้อมูล www.chewathai.com