ข่าวสาร

12/07/2024 ชีวาทัย ขอขอบคุณผู้ลงทุน ที่ให้ความเชื่อมั่น ตอบรับการจองซื้อหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ลงทุน ที่ให้ความเชื่อมั่น ตอบรับการจองซื้อหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เต็มจำนวนมูลค่ารวม 350 ลบ.