ข่าวสาร

12/07/2024 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา