โปรโมชั่น

04/04/2024 ขยายเวลา คุ้มสุด ฉุดไม่อยู่ ครบรอบ 16 ปี ลดสูงสุด 1 ล้าน*

รายละเอียดโปรโมชั่น

✨ขยายเวลา คุ้มสุด ฉุดไม่อยู่ ครบรอบ 16 ปี ลดสูงสุด 1 ล้าน*🎊

หัวข้อ

รายละเอียด

   
วัน เดือน ปี โปรโมชั่นสำหรับ วันที่ 1 เมษายน 67 - 30 เมษายน 67
ประเภทของแถม ให้ส่วนลดเพิ่ม สำหรับการจอง จากช่องทางสื่อออนไลน์ชีวาทัยเท่านั้น และคอนโดจะต้องโอนภายใน 31 พฤษภาคม 2567, บ้านจะต้องโอนภายใน 30 มิถุนายน 2567
ลักษณะของแถม -ส่วนลด On Top ณ วันโอน บ้านหรือคอนโด ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท รับส่วนลด 20,000 บาท
-ส่วนลด On Top ณ วันโอน บ้านหรือคอนโด ราคาตั้งแต่ 3 - 5 ล้านบาท รับส่วนลด 30,000 บาท
-ส่วนลด On Top ณ วันโอน บ้านหรือคอนโด ราคาตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป รับส่วนลด 50,000 บาท
มูลค่าของแถม หรือมูลค่ารวมของแต่ละประเภท -โครงการของชีวาทัย ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท รับส่วนลด 20,000 บาท จำนวน 10 ยูนิต มูลค่ารวม 200,000 บาท (แบ่งเป็น Housing 5 Units, Condo 5 Units)
-โครงการของชีวาทัย ราคาตั้งแต่ 3 - 5 ล้านบาท รับส่วนลด 30,000 บาท จำนวน 10 ยูนิต มูลค่ารวม 300,000 บาท (แบ่งเป็น Housing 5 Units, Condo 5 Units)
-โครงการของชีวาทัย ราคาตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป รับส่วนลด 50,000 จำนวน 5 ยูนิต มูลค่ารวม 250,000 บาท (Housing & Condo )
หลักเกณฑ์การให้ 1. สำหรับลูกค้าที่จอง บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศจากชีวาทัย ภายใน 30 เมษายน 2567 มีสิทธิรับส่วนลดเพิ่มตามเงื่อนไข และยูนิตที่กำหนดเท่านั้น
2. ผู้ได้รับส่วนลด จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ โดยผู้ซื้อจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
วิธีการให้ ให้ส่วนลด On Top ในระบบ ณ วันโอน เมื่อลูกค้าเข้าเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
เงื่อนไขการให้ 1. ลูกค้าจะต้องจองตั้งแต่ วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567
2. ลูกค้าจะต้องจองจากช่องทางสื่อออนไลน์ชีวาทัยเท่านั้น
3. สำหรับลูกค้าจองโครงการประเภทคอนโดพร้อมอยู่ กำหนดโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น
4. สำหรับลูกค้าจองโครงการประเภทบ้านทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ พร้อมอยู่ กำหนดโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
5. รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
สถานที่ที่จัดให้มีของแถม ที่ตั้งสำนักงานขายของโครงการที่ลูกค้าจองและทำสัญญา
สถานที่ที่กำหนดให้ลูกค้ามารับของแถมหรือสิทธิประโยชน์ โครงการที่ลูกค้าจอง และทำสัญญา
ช่องทางการติดต่อสอบถาม โทร 1260
ช่องทางการศึกษาข้อมูล www.chewathai.com