ข่าวสาร

12/07/2024 ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงานได้อย่างมั่นใจ ผ่านมุมมอง/ความคิด 𝗖𝗘𝗢 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

📢กลับมาอีกครั้ง กับงานสัมมนา 𝗧𝗼𝗽𝗶𝗰 พิเศษ หัวข้อ "ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงานได้อย่างมั่นใจ ผ่านมุมมอง/ความคิด 𝗖𝗘𝗢 (Preparing Undergraduates for Working Life Perspective of CEO)"
▪ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
▪โดยวิทยากรที่มีผลงานโดดเด่น คุณบุญ ชุน เกียรติ, CFA,CPA กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
▪การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแง่มุมผู้บริหาร ที่จะแสดงถึงวิสัยทัศน์การเติบโตเข้าสู่วัยทำงานได้อย่างมั่นใจ และสามารถรู้เท่าทันการทำงานมากยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากวิทยากร สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานจริง หรือนำความรู้ไปวิเคราะห์ต่อยอดสิ่งที่ได้รับจากงานสัมมนา เพื่อประโยชน์ของตนเองและองค์กร เมื่อฟังจบแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตวัยทำงาน ไม่ใช่เรื่องยากครับ