Sales Executive (ชีวาโฮม กรุงเทพ-ปทุม)
สถานที่ทำงาน : ชีวาโฮม กรุงเทพ-ปทุม 188 331 ตำบล บางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โพสวันที่ : Nov-23-2023
หยุดรับสมัคร : Mar-31-2024
ทำงานแบบ : Full Time
รายละเอียดของงาน :
  • ดูแลและนำเสนอการขาย
  • เก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาเยี่มชมโครงการ
  • ทำเอกสารการจอง และะประสานงานกับทางธนาคาร
  • ดูแลความเรียบร้อยของห้องตัวอย่าง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า อดทน ขยัน มีเป้าหมายในการทำงาน
  • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี ในด้านอสังหาริมทรัพย์ (ทาวน์โฮม)
  • สามารถวางแผนงานการขายและเสนอขายแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ทำงาน :

ชีวาโฮม กรุงเทพ-ปทุม

สอบถามเพิ่มเติม :
คุณสุรีย์รัตน์
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
1168/80 อาคาร ลุมพีนีทาวน์เวอร์ ชั้น27 ยูนิต D ถ.พระราม4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-679-8870 ต่อ 111
อีเมล์ : hr@chewathai.com

สมัครงาน

Sales Executive (ชีวาโฮม กรุงเทพ-ปทุม)

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลการทำงาน