ข่าวสาร

06/06/2024 CHEWA เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว (วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2566)

CHEWA เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว มูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท* อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนอัตราดอกเบี้ย 7.4% ต่อปี เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2566