ข่าวสาร

06/06/2024 CHEWATHAI ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพ 5 ดาว

อีกครั้ง! กับความสำเร็จของทุกคน🎉 𝗖𝗛𝗘𝗪𝗔𝗧𝗛𝗔𝗜 ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพ 𝗖𝗚𝗥 และ 𝗔𝗚𝗠 𝟱ดาว หรือ ดีเลิศ "𝟱ปี ซ้อน" (ตั้งแต่ปี 𝟔𝟐 - 𝟔𝟔)

เราจะยังคงยึดมั่นรักษามาตรฐาน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป🙏

#Chewathai #BuildALife