ข่าวสาร

06/06/2024 Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก”

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับรางวัล เชิดชูองค์กรแนวร่วมลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” 🌎 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

นำทีมโดยคุณ วนัส วงษ์มาส รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) โดยชีวาทัยได้เข้าร่วมโครงการ Care The Bear ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 และได้ดำเนินกิจกรรมมากถึง 400 กิจกรรม สำหรับการลดกระดาษ ลดพลาสติก รวมถึงขยะต่างๆ และที่สำคัญยังมีคู่มือในการดำเนินงาน เพื่อจัดระเบียบและดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามหลักปฏิบัติ 6 Cares🌱

#ClimateCareForum #TimetoReduce #ลดเพื่อโลก
#Chewathai #ChewathaiBuildALife