ข่าวสาร

12/07/2024 ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงานได้อย่างมั่นใจ ผ่านมุมมอง/ความคิด 𝗖𝗘𝗢 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

🌈 พบกับงานสัมมนาที่จะทำให้คุณรู้ว่าชีวิตวัยทำงาน ไม่ใช่เรื่องยาก กับ 𝗧𝗼𝗽𝗶𝗰 พิเศษ "ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงานได้อย่างมั่นใจ ผ่านมุมมอง/ความคิด 𝗖𝗘𝗢 (Preparing Undergraduates for Working Life Perspective of CEO)" โดย คุณบุญ ชุน เกียรติ, CFA, CPA กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) แล้วพบกัน! วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 9201 อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

#ChewathaiPLC #ChewathaiBuildALife