ข่าวสาร

12/07/2024 𝗖𝗵𝗲𝘄𝗮𝘁𝗵𝗮𝗶 𝗖𝗦𝗥 | บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ Tablet เพื่อการศึกษา จำนวน 30 เครื่อง

𝗖𝗵𝗲𝘄𝗮𝘁𝗵𝗮𝗶 𝗖𝗦𝗥 | บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ Tablet เพื่อการศึกษา จำนวน 30 เครื่อง มูลค่ารวม 209,700 บาท ให้แก่กลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลา อ.แม่ทา จ.ลำพูน ในโครงการชีวาทัยพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยอุปกรณ์ดังกล่าว จะนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งโครงการนี้ ชีวาทัยได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพิ่มเติมจากการจ้างครู สร้างอาคารเรียนและสื่อการสอน ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา อ.แม่ทา จ.ลำพูน

#Chewathai #ChewathaiCSR #BuildALife