ข่าวสาร

06/06/2024 CHEWA Goes Green มิตรสหายพลาสติกที่ทำให้สุขภาพดี

#CHEWA Goes Green 🌿💪
"มิตรสหายพลาสติกที่ทำให้สุขภาพดี! 🌍💚

ทีมงาน CSR ของเราได้ร่วมกันทำกิจกรรมรวบรวมขวดพลาสติกจากการบริหารจัดการขยะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสิ่งแวดล้อมของเรา 🌱🌻 วันนี้เรามีความยินดีที่ได้นำขวดพลาสติกทั้งหมดที่รวบรวมมาบริจาคให้ที่วัดจากแดง 🏮🙏 เพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและเรียนรู้คุณค่าของการลดใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราทุกคน 🌿💪 เราหวังว่าความพยายามนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นมาร่วมรับมือกับปัญหาขยะในสังคมเราเช่นกัน! มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนด้วยกันกับเราวันนี้ 🌍💙"

#CSR #การบริจาค #ประสบการณ์ที่ดี #เข้าร่วมกิจกรรม #สร้างสังคมที่ยั่งยืน #รักษ์โลก #CHEWAGoesGreen #ChewathaiPLC #BuildALife