ข่าวสาร

06/06/2024 กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัทสีเบเยอร์

📸 กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัทสีเบเยอร์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีทาอาคาร สีทาภายนอกและภายใน สีย้อมไม้ รวมไปถึงสีอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย ที่มีนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีที่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยยุคใหม่ พร้อมเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กระบวนการผลิต ระบบโลจิสติกส์ คลังสินค้า เพื่อนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาในธุรกิจต่อไป และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชีวาทัยกับคู่ค้า ในวันที่ 04 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา