ข่าวสาร

25/05/2024 กิจกรรมเยี่ยมชมโชว์รูมของ Mitsubishi Electric

📸 กิจกรรมเยี่ยมชมโชว์รูมของ Mitsubishi Electric ที่เป็นผู้นำด้านการผลิตและการจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบกลไกต่างๆ ที่มีการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงการสาธิตวิธีใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชีวาทัยและคู่ค้า ในวันที่ 03 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา