ข่าวสาร

ข่าวสารล่าสุด

21/02/2024 กิจกรรมเยี่ยมชมโชว์รูมของอเมริกันสแตนดาร์ด

📸 กิจกรรมเยี่ยมชมโชว์รูมของอเมริกันสแตนดาร์ด ผู้นำด้านสุขภัณฑ์ระดับโลก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการพูดคุยเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภค
เพื่อนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาในธุรกิจต่อไป และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชีวาทัยและคู่ค้า
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา