ข่าวสาร

06/06/2024 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา