ข่าวสาร

12/07/2024 CHEWA พบนักลงทุน Opportunity Day Year End 2022

CHEWA พบนักลงทุน Opportunity Day Year End 2022

นายธนิศร นิติสาโรภาส (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี และนายภูเบศร์ สำราญเริงจิต (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขายและบริหารความสัมพันธลูกค้า   บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการ ใน Q4 ปี 2564 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน Opportunity Day รวมถึงแผนการดำเนินงานในช่วง Q1 ของปี 2566 ผ่าน VDO Conference จากบริษัท ถ่ายทอดสดขึ้นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :   คุณชนิสรา ยิ่งนอก (ซาร่า) 02-6798870-4 ต่อ 163