ข่าวสาร

04/04/2024 CHEWA ทำบุญครบรอบ10 ปี

บริษัท ชีวาชัย จำกัด(มหาชน) หรือ CHEWA  ทำบุญในโอกาสครบรอบ 10 ปี ก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดย คุณชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ และคุณบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง นำพนักงานบริษัทฯ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ และนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินธุรกิจ  ณ บริษัท ชีวาทัยสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา