ข่าวสาร

25/05/2024 กิจกรรม Chewa Goes Green อบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม Environment

กิจกรรม ☘️"Chewa Goes Green"🍀
#ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใส่ใจคุณ

♥️ เปิดอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม Environment การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะ ตามแนวคิด Circular Economy สร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัทฯ

📹 ผ่าน 𝗭𝗢𝗢𝗠! 𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 📡 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น. ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเข้าร่วมอบรมทั้งคู่ค้า และพนักงานชีวาทัย

โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านพระทิพากร อริโย พระสิ่งแวดล้อมศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ CHEWATHAI PLC BUILD A LIFE

#ChewaGoesGreen #ChewaCSR