ข่าวสาร

25/05/2024 CHEWA x SCGP ร่วมสร้างโครงการ ห้องเรียนชีวาทัย

ชีวาทัย ร่วมกับ SCGP ร่วมสร้างโครงการ


“ห้องเรียนชีวาทัย by CHEWA x SCGP” จากกระดาษเหลือใช้ของลูกบ้านในโครงการ
สู่การส่งมอบโอกาส สานต่อความยั่งยืน และส่งเสริมด้านการศึกษาให้เยาวชนไทย
นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA เปิดเผยว่า จากที่ก่อนหน้านี้ ทางชีวาทัย เคยได้ร่วมมือกับบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP มาหลายกิจกรรม ทั้งการรวบรวมกล่องและลังกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว นำไปรีไซเคิลผลิตเป็นเตียงสนามกระดาษให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ และอีกหลายกิจกรรมที่ทำร่วมกัน และครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวทางที่ชีวาทัย มีการสนับสนุนให้เยาวชนในโรงเรียน และชุมชนบนพื้นที่ห่างไกลที่ห่างจากโอกาส มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการ “ห้องเรียนชีวาทัย by CHEWA x SCGP” ด้วยการเปิดจุดรับกล่องกระดาษเหลือใช้ เพื่อนำกลับมารีไซเคิลเป็นชุดโต๊ะนักเรียน ส่งมอบให้แก่โรงเรียนบ้านป่าเลา อ.แม่ทา จ.ลำพูน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์และการสนับสนุน และเป็นโรงเรียนที่ชีวาทัยมีการสนับสนุนด้านการศึกษาอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องกว่า 5 ปีแล้ว และนอกจากได้สนับสนุนการศึกษา ถือว่าเป็นโครงการที่ลูกบ้านทุกโครงการของชีวาทัย จะได้ช่วยกันคัดแยกขยะเพื่อลดขยะที่จะเข้าสู่ระบบ และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมดี ๆระหว่างชีวาทัยและลูกค้าอีกด้วย


ด้านนายธเนศ สุวรรณนาวาสิทธิ์
Director-Recycling Materials Management บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP กล่าวว่า ชีวาทัยเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ยั่งยืนของ SCGP ซึ่งเราได้ร่วมมือกันมาแล้วหลายโครงการ เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความตั้งใจดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ห้องเรียนชีวาทัย by CHEWA x SCGP” สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ตั้งแต่ต้นทาง ส่งต่อให้ SCGP Recycle นำกล่องกระดาษเหลือใช้มารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตโต๊ะและเก้าอี้กระดาษที่แข็งแรงและสวยงาม ส่งมอบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อขยายความร่วมมือเพื่อความยั่งยืนตามกรอบแนวคิด ESG สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อผู้บริโภค ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคม บนพื้นฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้ มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593"

นายบุญ ชุน เกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปีนี่เป็นปีที่ 5 ที่ชีวาทัยทำโครงการพัฒนาชุมชน กับกลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียน และชุมชนบนพื้นที่ห่างไกลที่ห่างจากโอกาส มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนำสิ่งที่ทางบริษัทได้ส่งเสริมให้กับเยาวชน มาพัฒนาชุมชนให้เกิดสำนึกในการบำรุงรักษาทรัพยากรในพื้นที่ และศิลปะวัฒนธรรมของชนเผ่า ให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งการจัดจ้างครูผู้สอนในสาขาต่าง ๆ ที่ขาดแคลน ทั้งทักษะด้านภาษา คณิตศาสตร์ จ้างปราชญ์ผู้รู้ทักษะด้านการดำรงชีพและสันทนาการของท้องถิ่น รวมถึงการจัดสร้างอาคารเรียน ปรับปรุงห้องเรียนและศูนย์การเรียนรู้ ทังหมดนี้ เพื่อให้เยาวชนอันเป็นรากฐานของอนาคตสามารถขับเคลื่อนให้ชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนได้

โดยลูกค้าของชีวาทัยที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถส่งกล่องกระดาษ ณ จุดรับบริจาคภายในโครงการของชีวาทัย เช่น โครงการชีวาทัย ปิ่นเกล้า , โครงการชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์ , โครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว-โชคชัย 4 และทุกโครงการที่มีจุดรับบริจาคดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2566