ข่าวสาร

06/06/2024 CHEWA เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว [ หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 ]

CHEWA เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว [ หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 ] มูลค่าไม่เกิน 450 ล้านบาท* อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 11-12,17 ตุลาคม 2565