ข่าวสาร

12/07/2024 พิธีตั้งศาลพระพรหม-ศาลตายาย ณ โครงการชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ได้ถือ ฤกษ์ดี ราชาฤกษ์ ในวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 11.34 น. โดยมี คุณชาติชาย พานิชชีวะ และคุณบุญ ชุน เกียรติ เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระพรหม-ศาลตายาย ณ โครงการชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์ เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับลูกบ้าน