ข่าวสาร

06/06/2024 กิจกรรมสัมมนา Work-Life Balance (Work better, Live happier)

กิจกรรมสัมมนา หัวข้อ "Work-Life Balance (Work better, Live happier)"
โดยวิทยากร คุณปรีชา ฐานะลาโภ Neuro Linguistic Program Coach, American Board of NLP กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาต พลัส จำกัด
เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่ผู้บริหาร พนักงาน การสัมมนาในรูปแบบ hybrid เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 9.00-12.30 น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร