ข่าวสาร

12/07/2024 โครงการซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าเลา ปี 2565

วันที่ 15-16 กันยายน 2565 คณะผู้บริหารทีมงาน CSR บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านป่าเลา จังหวัดลำพูน เพื่อตรวจสอบสภาพอาคารหอพักที่ชำรุดทรุดโทรมก่อสร้างมากว่า 20 ปี อาคารหอพักรองรับนักเรียนที่มีถิ่นฐานบนพื้นที่สูงซึ่งประสบปัญหาในการเดินทางไปกลับ

ทั้งนี้ บริษัทจะสนับสนุนงบประมาณและการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้นักเรียนได้มีอาคารหอพักที่ได้มาตรฐานสะอาดและปลอดภัย สามารถต่อยอดการเรียนรู้รวมถึงมีสภาพแวดล้อมในการศึกษาที่ดี