ข่าวสาร

30/11/2022 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมนดารินเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน