ข่าวสาร

ข่าวสารล่าสุด

21/02/2024 CHEWA พบนักลงทุน Opportunity Day Year End 2021

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ "CHEWA" นำโดย นายธนิศร นิติสาโรภาส (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี และนายภูเบศร์ สำราญเริงจิต (ซ้าย) รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขายและบริหารความสัมพันธลูกค้า ร่วมนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน Opportunity Day เพื่อนำเสนอผลประกอบการใน Q4 ปี 2021 ผ่าน VDO Conference จากบริษัท ถ่ายทอดสดขึ้นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ 2 มีนาคม 2565