The Perfect Setting For Quality Living In The Modern World ชีวิตที่ลงตัวกับความสมบูรณ์แบบอย่างมีสไตล์

ลงทะเบียนรับข้อมูลและสิทธิพิเศษ

โปรโมชั่น จองง่าย ให้ครบ 1. วัน เดือน ปี โปรโมชั่นสำหรับ ลูกค้าที่เข้ามาจองและทำสัญญาภายใน 1-30 เมษายน 2563 2. ประเภทของแถม 1. ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่าสูงสุด 80,000 บาท 2. ส่วนลดเงินสดมูลค่าสูงสุด 200,000 บาท 3. ลักษณะของแถม 1. ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์ 2. ส่วนลดเงินสด 4. มูลค่าของแถม หรือมูลค่ารวมของแต่ละประเภท ส่วนลด 1. ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมโอน,ค่าส่วนกลาง 1 ปี, ค่าประกันมิเตอร์ ไฟฟ้า-ประปา มูลค่าสูงสุด 80,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแต่ละแบบบ้าน) 2. ส่วนลดเงินสดมูลค่าสูงสุด 200,000 บาท 5. หลักเกณฑ์การให้ สำหรับลูกค้าจ่ายเงินจองและทำสัญญา ภายใน 1-30 เมษายน 2563โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินจอง 5,000 บาทและค่าทำสัญญา 25,000 บาท 6. วิธีการให้ ลูกค้าจะได้รับส่วนลดเงินสด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ 7. เงื่อนไขการให้ ลูกค้าจะได้รับส่วนลดเงินสด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ 8. สถานที่ที่จัดให้มีของแถม เช่น แขวง เขต จังหวัด โครงการชีวาโฮม วงแหวน-ลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานขาย) 9. สถานที่ที่กำหนดให้ลูกค้ามารับของแถมหรือสิทธิประโยชน์ โครงการชีวาโฮม วงแหวน-ลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานขาย) 11. ช่องทางการติดต่อสอบถาม โทร 1260