ข่าวสาร

12/07/2024 “CHEWA” คว้ารางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น “Outstanding Investor Relations Awards” จากเวที SET AWARDS 2021 ตอกย้ำความสำเร็จด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA กล่าวถึงการคว้ารางวัล “Outstanding Investor Relations Awards” ซึ่งให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพย์ (Market Capitalization) ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท จากงาน SET Awards 2021

“ขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร ที่มอบรางวัลนี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงาน ที่มุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน ขอขอบคุณนักวิเคราะห์ และนักลงทุน ที่ให้ความไว้วางใจโหวตเลือกชีวาทัยอีกครั้ง ถือว่าเป็นการตอกย้ำความเชื่อใจกับทีมงานของเรา ที่ปีนี้เราได้รับรางวัล “Outstanding Investor Relations Awards” หลังจากที่เคยได้เข้ารอบรางวัลนี้เมื่อปี 2563 โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงจะพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

นอกจากนี้ บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 จาก 716 บริษัท สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้นักลงทุนและทุกภาคส่วนมีความมั่นใจในการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส มีจริยธรรม และตรวจสอบได้ของบริษัท ให้เป็นเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และสร้างความเชื่อมั่นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่อไป