โปรโมชั่น

06/05/2021 CALL ME! CLEAR รับเพิ่ม! ทองคำแท่งหนัก 1 บาท*

รายละเอียดโปรโมชั่น

✨CALL ME! CLEAR รับเพิ่ม! ทองคำแท่งหนัก 1 บาท*✨

หัวข้อ

รายละเอียด

   
วัน เดือน ปี โปรโมชั่นสำหรับ 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
ประเภทของแถม ฟรี! รับเพิ่มของแถม 1 รายการ
• ทองคำแท่งหนัก 1 บาท*
ลักษณะของแถม ฟรี! รับเพิ่มของแถม 1 รายการ
มูลค่าของแถม หรือมูลค่ารวมของแต่ละประเภท ทองคำแท่งหนัก 1 บาท (มูลค่า 28,000 บาท) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 9.45 น. (ครั้งที่ 1)
หลักเกณฑ์การให้ เฉพาะลูกค้าที่จอง ทำสัญญา ภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยลูกค้าจะได้รับของแถมหลังจากโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน
วิธีการให้ ทางโครงการจะทำการส่งมอบของแถม ให้กับลูกค้า ที่สำนักงานขายโครงการที่จอง ทำสัญญา จะได้รับวันโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน
เงื่อนไขการให้ ลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน และจะได้รับของแถมหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน
สถานที่ที่จัดให้มีของแถม ที่ตั้งสำนักงานขายของโครงการที่ลูกค้าจอง และทำสัญญา
สถานที่ที่กำหนดให้ลูกค้ามารับของแถมหรือสิทธิประโยชน์ โครงการที่ลูกค้าจอง และทำสัญญา
ช่องทางการติดต่อสอบถาม โทร 1260