โปรโมชั่น

06/05/2021 ลดท้าฝน ดีลฟ้าผ่า

รายละเอียดโปรโมชั่น

✨ลดท้าฝน ดีลฟ้าผ่า✨

หัวข้อ

รายละเอียด

   
วัน เดือน ปี ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564
ประเภทของแถม ชีวาโฮม วงแหวน-ลำลูกกา ได้รับส่วนลดเงินสดสูงสุด 300,000 บาท
ลักษณะของแถม โครงการชีวาโฮม วงแหวน-ลำลูกกา แบบบ้าน Brooklyn รับส่วนลดเงินสดสูงสุด 300,000 บาท
มูลค่าของแถม หรือมูลค่ารวมของแต่ละประเภท โครงการชีวาโฮม วงแหวน-ลำลูกกา แบบบ้าน Brooklyn รับส่วนลดเงินสดสูงสุด 300,000 บาท
หลักเกณฑ์การให้ สำหรับลูกค้าที่ทำการจองซื้อบ้านในโครงการ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564
วิธีการให้ ลูกค้าสามารถรับส่วนลดได้ที่สำนักงานขายของโครงการ
เงื่อนไขการให้ ลูกค้ารับส่วนลดเงินสด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
สถานที่ที่จัดให้มีของแถม โครงการชีวาโฮม วงแหวน-ลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานขาย)
สถานที่ที่กำหนดให้ลูกค้ามารับของแถมหรือสิทธิประโยชน์ โครงการชีวาโฮม วงแหวน-ลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานขาย)
ช่องทางการติดต่อสอบถาม โทร 1260