โปรโมชั่น

06/05/2021 ได้จ้ะ

รายละเอียดโปรโมชั่น

✨ได้จ้ะ✨

หัวข้อ

รายละเอียด

   
วัน เดือน ปี สำหรับลูกค้าที่จอง ทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนกรกฏาคม 2564
ประเภทของแถม 1. ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า สำหรับห้องที่โครงการกำหนด
2. ฟรีทุกค่าใช้จ่าย ณ วันโอน
3.ฟรีเฟอร์นิเจอร์(โครงการสร้างเสร็จ แถมเฟอร์นิเจอร์ ให้ทุกยูนิต)
4. ส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท *สำหรับห้องที่โครงการกำหนด
5. ทองคำหนัก 1 บ.
ลักษณะของแถม 1. ค่าใช้จ่าย ณ วันโอนทางโครงการออกให้ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
2. เครื่องใช้ไฟฟ้าส่งมอบให้ 60 วันหลังโอนกรรมสิทธิ์
3. เฟอร์นิเจอร์ เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แถมให้ภายในห้องชุด ตามแบบที่โครงการกำหนด
4. ส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท*สำหรับห้องที่โครงการกำหนด
5. ทองคำหนัก 1 บ. ส่งมอบให้ 45 วันหลังโอนกรรมสิทธิ์
มูลค่าของแถม หรือมูลค่ารวมของแต่ละประเภท 1. เฟอร์นิเจอร์
- ขนาด 1 ห้องนอน มูลค่า 70,000 บาท
- ขนาด 2 ห้องนอน 100,000 บาท
- เครื่องใช้ไฟฟ้า ประมาณ 25,000 บาท
2. ทุกค่าใช้จ่าย ณ วันโอน ประมาณ 60,000 บาท สำหรับ 1 ห้องนอน และ 80,000 บาท lสำหรับ 1 bed plus และ 2 ห้องนอน
3. ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 30,000 บ.
หลักเกณฑ์การให้ 1. ให้ทุกยูนิตที่บริษัทกำหนด สำหรับ เฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชุดครัว และ ทุกค่าใช้จ่าย ณ วันโอน
2. ทางโครงการจะทำเรื่องค่าใช้จ่าย ณ วันโอนโดยลูกค้าไม่ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นไป
3. สำหรับลูกค้าที่จอง ทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ ตามเงื่อนไขที่บริษัท กำหนด โดยต้องจอง และโอนภายในเดือนกรกฏาคม 2564
วิธีการให้ ทุกสิ่งจะมอบให้ภายหลังจากโอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นค่าใช้จ่าย ณ วันโอนที่จะมอบให้ในวันโอนกรรมสิทธิ์
เงื่อนไขการให้ จองและโอนกรรมสิทธิ์ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น
สถานที่ที่จัดให้มีของแถม โครงการ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญ 13 เลขที่ 399 ถนนจรัญฯ 13 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม 10600
สถานที่ที่กำหนดให้ลูกค้ามารับของแถมหรือสิทธิประโยชน์ โครงการ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญ 13 เลขที่ 399 ถนนจรัญฯ 13 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม 10600
ช่องทางการติดต่อสอบถาม โทร 1260