โปรโมชั่น

06/05/2021 ลดท้าฝน ดีลฟ้าผ่า

รายละเอียดโปรโมชั่น

✨ลดท้าฝน ดีลฟ้าผ่า✨

หัวข้อ

รายละเอียด

   
วัน เดือน ปี ลดท้าฝน ดีลฟ้าผ่า ลดสูงสุด 400,000 บาท
ประเภทของแถม - แบบบ้าน Bronx ส่วนลด 50,000 บาท ฟรีแอร์ทั้งหลัง จำนวน 3 เครื่อง (Daikin 12,000 BTU)
- แบบบ้าน Queens ส่วนลด 150,000 บาท ฟรีแอรั้งหลัง จำนวน 5 เครื่อง (Daikin 18,000 BTU = 1 เครื่อง, Daikin 12,000 BTU = 1 เครื่อง, Daikin 9,000 BTU = 3 เครื่อง)
- แบบบ้าน Broadway ส่วนลด 250,000 บาท ฟรีแอร์ทั้งหลัง จำนวน 4 เครื่อง (Daikin 18,000 BTU = 2 เครื่อง, Daikin 9,000 BTU = 2 เครื่อง)
ลักษณะของแถม - แบบบ้าน Bronx ส่วนลด 50,000 บาท ฟรีแอร์ทั้งหลัง จำนวน 3 เครื่อง (Daikin 12,000 BTU)
- แบบบ้าน Queens ส่วนลด 150,000 บาท ฟรีแอรั้งหลัง จำนวน 5 เครื่อง (Daikin 18,000 BTU = 1 เครื่อง, Daikin 12,000 BTU = 1 เครื่อง, Daikin 9,000 BTU = 3 เครื่อง) และฟรีค่าใช้จ่าน ณ วันโอนฯ
- แบบบ้าน Broadway ส่วนลด 250,000 บาท ฟรีแอร์ทั้งหลัง จำนวน 4 เครื่อง (Daikin 18,000 BTU = 2 เครื่อง, Daikin 9,000 BTU = 2 เครื่อง)
และฟรีค่าใช้จ่าน ณ วันโอนฯ
มูลค่าของแถม หรือมูลค่ารวมของแต่ละประเภท - แบบบ้าน Bronx ส่วนลด 50,000 บาท ฟรีแอร์ทั้งหลัง จำนวน 3 เครื่อง (Daikin 12,000 BTU) รวมมูลค่า 92,000 บาท
- แบบบ้าน Queens ส่วนลด 150,000 บาท ฟรีแอรั้งหลัง จำนวน 5 เครื่อง (Daikin 18,000 BTU = 1 เครื่อง, Daikin 12,000 BTU = 1 เครื่อง, Daikin 9,000 BTU = 3 เครื่อง) และฟรีค่าใช้จ่าน ณ วันโอนฯ รวมมูลค่า 268,600 บาท
- แบบบ้าน Broadway ส่วนลด 250,000 บาท ฟรีแอร์ทั้งหลัง จำนวน 4 เครื่อง (Daikin 18,000 BTU = 2 เครื่อง, Daikin 9,000 BTU = 2 เครื่อง)
และฟรีค่าใช้จ่าน ณ วันโอนฯ รวมมุลค่า 373,800 บาท
หลักเกณฑ์การให้ สำหรับลูกค้าจองบ้านภายในวันที่ 1 ก.ค. - 31 ก.ค. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชำระค่าจองและทำสัญญาเงื่อนไขดังนี้
- แบบบ้าน Bronx จอง 5,000 ทำสัญญา 10,000 บาท
- แบบบ้าน Queens จอง 5,000 ทำสัญญา 15,000 บาท
- แบบบ้าน Broadway จอง 10,000 ทำสัญญา 20,000 บาท
2. ต้องทำการโอนกรรมสิทธิ์บ้านภายในเดือน ส.ค. 2564
3. กรณีลูกค้าไม่รับโปรโมชั่นดังกล่าว สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสดได้สูงสุด 400,000 บาท โดยจะได้รับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
วิธีการให้ ลูกค้าสามารถรับของแถมดังกล่าวได้ที่สำนักงานขายโครงการ
เงื่อนไขการให้ 1. ชำระค่าจองและทำสัญญาเงื่อนไขดังนี้
- แบบบ้าน Bronx จอง 5,000 ทำสัญญา 10,000 บาท
- แบบบ้าน Queens จอง 5,000 ทำสัญญา 15,000 บาท
- แบบบ้าน Broadway จอง 10,000 ทำสัญญา 20,000 บาท
2. ต้องทำการโอนกรรมสิทธิ์บ้านภายในเดือน ส.ค. 2564
3. กรณีลูกค้าไม่รับโปรโมชั่นดังกล่าว สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสดได้สูงสุด 400,000 บาท โดยจะได้รับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
4. ลูกค้าจะได้รับของแถมดังกล่าวภายใน 60 วัน หลังจากทำการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
สถานที่ที่จัดให้มีของแถม โครงการชีวาโฮม สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (สำนักงานขาย)
สถานที่ที่กำหนดให้ลูกค้ามารับของแถมหรือสิทธิประโยชน์ โครงการชีวาโฮม สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (สำนักงานขาย)
ช่องทางการติดต่อสอบถาม โทร 1260