โปรโมชั่น

06/05/2021 ลดท้าฝน ดีลฟ้าผ่า

รายละเอียดโปรโมชั่น

✨ผ่อนน้อย แจกหนัก✨

หัวข้อ

รายละเอียด

   
วัน เดือน ปี ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564
ประเภทของแถม รับแพ็กเกจขึ้นบ้านใหม่ มูลค่ากว่า 370,000 บาท ประกอบด้วย
- Gift Voucher Home Pro
- Gift Voucher Index Furniture
- ฟรี แอร์ทั้งหลัง
- ฟรี ทองคำหนัก 3 บาท
ลักษณะของแถม รับแพ็กเกจขึ้นบ้านใหม่ มูลค่ากว่า 370,000 บาท ประกอบด้วย
- Gift Voucher Home Pro
- Gift Voucher Index Furniture
- ฟรี แอร์ทั้งหลัง จำนวน 5 เครื่อง
-อฟรี ทองคำหนัก 3 บาท
มูลค่าของแถม หรือมูลค่ารวมของแต่ละประเภท รับแพ็กเกจขึ้นบ้านใหม่ มูลค่ากว่า 370,000 บาท ประกอบด้วย
- Gift Voucher Home Pro มูลค่า 100,000 บาท
- Gift Voucher Index Furniture มูลค่า 100,000 บาท
- ฟรี แอร์ทั้งหลัง จำนวน 5 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ขนาด 9,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง ขนาด 18,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่าประมาณ 90,000 บาท
- ฟรี ทองคำหนัก 3 บาท มูลค่าประมาณ 81,750 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 5/7/64 บาทละ 27,250 บาท)
หลักเกณฑ์การให้ สำหรับลูกค้าที่ทำการจองซื้อบ้านในโครงการ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564
วิธีการให้ ลูกค้าสามารถรับของแถมได้ที่สำนักงานขายของโครงการ
เงื่อนไขการให้ 1. ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินจอง 5,000 บาท และ เงินทำสัญญา 10,000 บาท ภายในวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564
2. ลูกค้าต้องทำการโอนกรรมสิทธิ์ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564
3. ของแถมดังกล่าวจะได้รับภายใน 60 วัน หลังจากวันโอนกรรมสิทธิ์
สถานที่ที่จัดให้มีของแถม โครงการชีวาโฮม รังสิต ปทุม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานขาย)
สถานที่ที่กำหนดให้ลูกค้ามารับของแถมหรือสิทธิประโยชน์ โครงการชีวาโฮม รังสิต ปทุม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานขาย)
ช่องทางการติดต่อสอบถาม โทร 1260