โปรโมชั่น

06/05/2021 Final Call Final Price

รายละเอียดโปรโมชั่น

✨Final Call Final Price✨

หัวข้อ

รายละเอียด

   
วัน เดือน ปี โปรโมชั่นประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ประเภทของแถม 1. รับส่วนลดสูงสุด 1,000,000 บ.*
2. ฟรีเฟอร์ฯ ทั้งห้อง* ฟรีแอร์* ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า* ฟรี ค่าใช้จ่ายวันโอน*
ลักษณะของแถม 1. รับส่วนลดสูงสุด 1,000,000 บ.* ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
2. ฟรีเฟอร์ฯ ทั้งห้อง* รับฟรีแอร์* รับฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า* รับฟรี ค่าใช้จ่ายวันโอน* ณ วันโอน
มูลค่าของแถม หรือมูลค่ารวมของแต่ละประเภท 1. รับส่วนลดสูงสุด 1,000,000 บ.* ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
2. เฟอร์ฯ ทั้งห้อง, แอร์ 29000 BTU, เครื่องใช้ไฟฟ้า ฟรีทุกค่าใช้จ่าย* ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
หลักเกณฑ์การให้ เฉพาะลูกค้าที่จอง ทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยลูกค้าจะได้รับของแถมหลังจากโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน
วิธีการให้ ทางโครงการจะทำการส่งมอบของแถม ให้กับลูกค้า ที่สำนักงานขายโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ โดยลูกค้าจะต้องมารับของแถมด้วยตนเองเท่านั้น
เงื่อนไขการให้ 1. ลูกค้าที่ได้รับของแถมต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือ Passport ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับของแถมด้วยตนเองที่ สำนักงานขายโครงการ ในวันและเวลาทําการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของลูกค้าโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
สถานที่ที่จัดให้มีของแถม 222 ถนน อโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10310 (ที่สำนักงานขาย)
สถานที่ที่กำหนดให้ลูกค้ามารับของแถมหรือสิทธิประโยชน์ 222 ถนน อโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10310 (ที่สำนักงานขาย)
ช่องทางการติดต่อสอบถาม โทร 1260