Site Engineer - (Chewa Home Rangsit - Pathum)
สถานที่ทำงาน : 108 หมู่ที่ 5 โครงการ ชีวาโฮม รังสิต-ปทุม ตำบล บ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โพสวันที่ : Jun-16-2021
หยุดรับสมัคร : Jul-16-2021
ทำงานแบบ : Full Time
รายละเอียดของงาน :

- วางแผนโครงการก่อสร้าง ได้แก่ แผนงาน งบประมาณการก่อสร้าง,อุปกรณ์,ทีมงาน และผู้รับเหมา

- ติตตามและรายงานความก้าวหน้าของงานที่ไต้รับมอบหมาย

- ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามแผนงาน และตามที่กฎหมายกำหนด

- ตรวจสอบ B0Q ให้ตรงกับแบบก่อสร้าง และจัดทำงบประมาณส่วนเพิ่มเกินมาตรฐานและงบประมาณซ่อมแซม

- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยควบคุมตรวจสอบการซ่อมแซมบ้าน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโครงการให้มีสภาพสมบูรณ์ เรียบร้อย และเป็นตัวแทนบริษัทต้อนรับและติดต่อกับลูกค้าในโครงการที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย อายุ 25-30 ปี

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โยธา ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. ผ่านการทำงานด้านงานก่อสร้าง หรืองานตรวสอบคุณภาพงานก่อสร้าง

4. มีทักษะด้านการสื่อสาร เพื่ออธิบายงาน และประสานงานกับโครงการ

5. หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีประสบการณ์คุมงานสร้างหมู่บ้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ทำงาน :

ชีวาโฮม รังสิต-ปทุม

สอบถามเพิ่มเติม :

Sureerat Techanan

T: (662) 679-8870 ext.131

F: (662) 679-8875 | E: sureerat@chewathai.com

W: www.chewathai.com

สมัครงาน

Site Engineer - (Chewa Home Rangsit - Pathum)

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลการทำงาน