โปรโมชั่น

โปรโมชั่นล่าสุด

06/05/2021 LAST CHANGE

รายละเอียดโปรโมชั่น

✨LAST CHANGE✨

หัวข้อ

รายละเอียด

   
วัน เดือน ปี สำหรับลูกค้าที่จอง ทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนมิถุนายน
ประเภทของแถม 1. ฟรีเฟอร์นิเจอร์(โครงการสร้างเสร็จ แถมเฟอร์นิเจอร์ ให้ทุกยูนิต)
2. ฟรีทุกค่าใช้จ่าย ณ วันโอน
3. ส่วนลดสูงสุด 800,000 บาท *สำหรับห้องที่โครงการกำหนด
ลักษณะของแถม 1. ค่าใช้จ่าย ณ วันโอนทางโครงการออกให้ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
2. เฟอร์นิเจอร์ เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แถมให้ภายในห้องชุด ตามแบบที่โครงการกำหนด
3. ส่วนลดสูงสุด 800,000 บาท *สำหรับห้องที่โครงการกำหนด
มูลค่าของแถม หรือมูลค่ารวมของแต่ละประเภท 1. เฟอร์นิเจอร์ตามมาตรฐานโครงการ
2. ทุกค่าใช้จ่าย ณ วันโอน ประมาณ 74,000 บาท สำหรับ ห้อง 36 ตร.ม. ประมาณ 90,000 บาท สำหรับห้อง 42-46 ตร.ม. ประมาณ 101,000 บาท สำหรับห้อง 55.2 ตร.ม.
3. ส่วนลดตามหน้าใบเสนอราคา
หลักเกณฑ์การให้ 1. ให้ทุกยูนิตที่บริษัทกำหนด สำหรับ เฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชุดครัว และ ทุกค่าใช้จ่าย ณ วันโอน
2. ทางโครงการจะทำเรื่องค่าใช้จ่าย ณ วันโอนโดยลูกค้าไม่ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นไป
3. สำหรับลูกค้าที่จอง ทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ ตามเงื่อนไขที่บริษัท กำหนด โดยต้องจอง และโอนภายในเดือนมิถุนายน 2564
4.ลูกค้าจะได้ส่วนลดตามที่ระบุในหน้าใบเสนอราคา
วิธีการให้ 1. ทุกสิ่งจะมอบให้ภายหลังจากโอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นค่าใช้จ่าย ณ วันโอนที่จะมอบให้ในวันโอนกรรมสิทธิ์
2. ลูกค้าจะได้ส่วนลดตามที่ระบุในหน้าใบเสนอราคา
เงื่อนไขการให้ จองและโอนกรรมสิทธิ์ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น
สถานที่ที่จัดให้มีของแถม โครงการชีวาทัยเพชรเกษม 27 (สำนักงานขาย) ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
สถานที่ที่กำหนดให้ลูกค้ามารับของแถมหรือสิทธิประโยชน์ โครงการชีวาทัยเพชรเกษม 27 (สำนักงานขาย) ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
ช่องทางการติดต่อสอบถาม โทร 1260