โปรโมชั่น

06/05/2021 จ่ายน้อย แจกหนัก

รายละเอียดโปรโมชั่น

✨จ่ายน้อย แจกหนัก✨

หัวข้อ

รายละเอียด

   
วัน เดือน ปี โปรโมชั่นสำหรับ ลูกค้าที่เข้ามาจองและทำสัญญาวันที 1-30 มิถุนายน 2564
ประเภทของแถม 1. ผ่อนดาวน์ 1,900 บาท/เดือน เป็นการผ่อนดาวน์บ้านที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ระยะเวลาผ่อนดาวน์ขึ้นอยู่กับบ้านแต่ละแปลง
2. ส่วนลดสูง 500,000.- บาท มีจำนวน 2 แปลง โดยเป็นแปลงที่บริษัทกำหนด
ลักษณะของแถม 1. ผ่อนดาวน์ 1,900 บาท/เดือน เป็นการผ่อนดาวน์บ้านที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ระยะเวลาผ่อนดาวน์ขึ้นอยู่กับบ้านแต่ละแปลง
2. ส่วนลดสูง 500,000.- บาท มีจำนวน 2 แปลง โดยเป็นแปลงที่บริษัทกำหนด
มูลค่าของแถม หรือมูลค่ารวมของแต่ละประเภท ลูกค้าจะได้รับส่วนลด แบ่งออกเป็น
- แบบบ้าน New jersey รับส่วนลดมูลค่าสูงสุด 500,000 บาท มีจำนวน 1 แปลง โดยเป็นแปลงที่บริษัทกำหนด
- แบบบ้าน Charleston รับส่วนลดมูลค่าสูงสุด 500,000 บาท มีจำนวน 1 แปลง โดยเป็นแปลงที่บริษัทกำหนด
หลักเกณฑ์การให้ สำหรับลูกค้าจ่ายเงินจองและทำสัญญาภายในเดือน มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
จอง 5,000 ทำสัญญา 10,000 บาท
วิธีการให้ 1. ผ่อนดาวน์ 1,900 บาท/เดือน เป็นการผ่อนดาวน์บ้านที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ระยะเวลาผ่อนดาวน์ขึ้นอยู่กับบ้านแต่ละแปลง
2. ลูกค้ารับส่วนลดเงินสด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
เงื่อนไขการให้ 1. ผ่อนดาวน์ 1,900 บาท/เดือน เป็นการผ่อนดาวน์บ้านที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ระยะเวลาผ่อนดาวน์ขึ้นอยู่กับบ้านแต่ละแปลง
2. ลูกค้ารับส่วนลดเงินสด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
สถานที่ที่จัดให้มีของแถม โครงการชีวาโฮม กรุงเทพ ปทุม ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานขาย)
สถานที่ที่กำหนดให้ลูกค้ามารับของแถมหรือสิทธิประโยชน์ โครงการชีวาโฮม กรุงเทพ ปทุม ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานขาย)
ช่องทางการติดต่อสอบถาม โทร 1260