ข่าวสาร

12/07/2024 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ได้พบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ได้พบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย


1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส ฝ่ายบัญชี ติดเชื้อ covid-19 จากสมาชิกในครอบครัว โดยมีไทม์ไลน์ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ เมื่อวันอังคารที่ 19-28 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
2.ตำแหน่ง Senior Graphic Designer ติดเชื้อ covid-19 จากสมาชิกในครอบครัว โดยมีไทม์ไลน์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 เม.ย. - 5 พ.ค 2564 ที่ผ่านมา

โดยพนักงานทั้งสองราย ไม่มีการแสดงอาการแต่อย่างใด แต่เนื่องจากทราบว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จึงได้เดินทางกลับที่พักและไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่ได้กลับมาที่บริษัทฯ อีก

ทั้งนี้ เมื่อทราบผลการตรวจยืนยันจากแพทย์ว่าติดโควิด ทั้งสองรายได้แจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบโดยทันที และขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อฯ ทางบริษัทฯ ได้คัดแยกบุคคลกลุ่มดังกล่าว เพื่อดำเนินการกักตัว เป็นระยะเวลา 14 วัน และสนับสนุนการไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือกลุ่มคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด

ที่ผ่านมา บมจ.ชีวาทัย ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ปฏิบัติตามประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อโรค และแบคทีเรีย ที่สำนักงานใหญ่ รวมถึงสำนักงานขายและไซต์งานก่อสร้างต่างๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสโรค รวมถึงเพิ่มรอบการพ่นฆ่าเชื้อในกรณีที่อาจมีความเสี่ยงทุกๆครั้ง และจัดให้เจ้าหน้าที่เช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆทุกชั่วโมง

2.ตั้งจุดคัดกรองทุกโครงการและสำนักงาน เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโครงการ เว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิด รวมทั้งห้ามบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเข้าภายในอาคารสำนักงาน

3. บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานมาโดยตลอด จึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับการทำงานแบบ work from home ตั้งแต่การระบาดในระลอกแรก และในกรณีนี้ได้สั่งการให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อฯ กักตัวเพื่อเฝ้าระวังตนเองและทำงานแบบ work from home เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน เพื่อให้เป็นไปตามนโนบายดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ